Enquesta per abordar les violències masclistes en espais públics d'oci a Llagostera


L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Llagostera, conjuntament amb el Consell Comarcal del Gironès, està dissenyant un protocol per abordar les violències masclistes en espais públics d'oci en el nostre municipi. El document s’està treballant amb diversos agents del teixit social de Llagostera, com ara les àrees de Joventut, Serveis Socials i Esports del consistori, la Policia Local, l’Institut de Llagostera, l’Esplai Papu Tisores, la Fundació Ramon Noguera i els pubs i bars del poble. 

Per ara, s’ha dissenyat una enquesta adreçada als habitants de Llagostera per conèixer la seva opinió i experiència respecte a aquest tema. La podeu respondre des del següent enllaç. L’enquesta és totalment anònima i confidencial i es demana que es contesti amb sinceritat. Estarà oberta fins al 18 de juny.
 
L’objectiu d’aquest pla és comptar amb un suport per intervenir en les situacions de violència masclista en les activitats d’espai i oci, i compta amb l’assessorament especialitzat d’una empresa experta en matèria d’igualtat. Aquest pla s’emmarca en el «Programa d'assessorament a ens locals per a l'elaboració i implementació de protocols per a l'abordatge de les violències masclistes en espais públics d'oci» de la Coordinació Territorial de Joventut de Girona. Es durà a terme a Llagostera i un cop aprovat es pretén implementar als municipis de la comarca.