La comissió d’Educació 360 de Llagostera continua treballant

La comissió d’Educació 360 de Llagostera continua treballant

Aquest dimarts va tenir lloc la segona sessió de la comissió de treball d’Educació 360, en la qual van participar 20 persones, les quals representaven els diversos agents educatius del municipi (famílies, centres educatius, entitats, empreses privades i Ajuntament).

La reunió va servir per validar i fer aportacions als cinc reptes resultants de les propostes recollides en la primera sessió, per prioritzar-los i per començar a concretar quins membres volen formar part de l’equip motor que s’encarregarà, juntament amb els tècnics d’Educació i Participació, de concretar quines accions es poden portar a terme per assolir els reptes triats.

Els tres reptes escollits i que caldrà incloure i desenvolupar en el Pla estratègic local que redactarà l’àrea d’Educació són els següents:

1. Millorar i coordinar l’oferta d’activitats educatives en horari no lectiu.

2. Impulsar la col·laboració entre agents educatius incorporant la diversitat de persones que hi ha al municipi

3.  Connectar aprenentatges i obrir espais per a l’intercanvi.

Des de les àrees de Participació i Educació es valora molt positivament aquesta trobada. L’equip motor continuarà treballant al llarg del mes de juny per concretar els objectius emmarcats en cada repte i les accions a curt, mitjà i llarg termini que es poden portar a terme per assolir-los.