Informació de les preinscripcions pel curs 2021-2022 de les llars d’infants municipals


El curs 2021-2022 estaran en servei les llars d’infants municipals El Carrilet i El Niu. Són centres educatius municipals que podran acollir infants nascuts l’any 2019 (P2), 2020 (P1) i de l’1 de gener al 10 de maig de 2021 (P0).

Com a novetat per al curs 2021-2022, les llars d’infants ofereixen un nou marc horari que respon a la voluntat de facilitar la conciliació familiar i laboral a les famílies. Així,  poden triar entre dues franges horàries (matí i tarda o només matí) i, a més, poden demanar els serveis addicionals següents: servei bon dia, servei de menjador i acollida de tarda. Els horaris són els següents:

- Servei educatiu horari matí i tarda: de 8.30 a 12.30 h i de 15 a 17 h 

- Servei educatiu horari matí: de 8.30 a 12.30 h

- Bon dia: de 8 a 8.30 h

- Menjador: de 12.30 h a 15 h

- Bona tarda: de 17 a 17.30 h

Com que enguany no se celebraran les jornades de portes obertes, us posem a la vostra disposició uns vídeos en els quals es mostren els espais dels dos centres i quin és el deu dia a dia.

El calendari de presentació de sol·licituds comença el 10 de maig i estarà obert fins al 21 de maig. Es podran fer de manera telemàtica enviant la sol·licitud i la documentació corresponent al correu electrònic carrilet1@llagostera.cat o presencialment els dies 10 i 11 de maig a la Casa de les Vídues (Plaça Llibertat, 1). Cal demanar cita prèvia a partir del dia 5 de maig trucant de 9 a 15 h al 689 53 42 36.

La sol·licitud de preinscripció es podrà descarregar de la pàgina web de l’Ajuntament de Llagostera. Cal omplir-la, editant el PDF o a mà, i signar-la digitalment o a mà per enviar-la editada, escanejada o bé fotografiada per correu electrònic juntament amb la documentació demanada, també escanejada o fotografiada.

Documentació que cal adjuntar/presentar amb la sol·licitud

- Fotocòpia del DNI del pare i mare o tutor.
- Fotocòpia del DNI de l’infant (en cas que en tingui).
- Fotocòpia del llibre de família.
- Fotocòpia del carnet de vacunes de l’infant.
- Fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant (TIS).
- Fotocòpia de la Sentència judicial en cas de separació dels pares. En el seu defecte, partida de naixement i, si s’escau, papers de la tutela i/o guarda legal.
- Fotocòpia del carnet família nombrosa o monoparental, si és el cas.

Recomanacions en cas de fer preinscripció presencial

- Assistir a la cita, preferiblement, una sola persona.
- Portar la documentació fotocopiada.
- Portar mascareta.
- No han d’acudir a fer la preinscripció les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

Podeu consultar el llistat de preus del servei en el següent enllaç.

En el següent document trobareu més informació i el calendari complet del procés de preinscripció i matrícula.

Descarregar sol·licitud de preinscripció.

Més informació sobre les llars d'infants municipals en el següent enllaç.