Pla estratègic Educació 360: tret de sortida

Aliança Educació 360,

El passat mes de gener el Ple va aprovar l’adhesió a Aliança Educació 360, una iniciativa educativa, social i política que planteja connectar els aprenentatges que es produeixen en tots els temps i espais de la vida de les persones i que aposta per la participació, l’equitat i la connexió com a base del treball comunitari.

En el marc d’aquesta adhesió, l’àrea d’Educació té la voluntat de redactar el Pla estratègic Educació 360, que ha de servir per concretar quines línies estratègiques cal seguir en l’àmbit educatiu a mitjà i llarg termini a Llagostera. L’elaboració d’aquest pla es basarà en el resultat del procés participatiu que tindrà lloc a través d’una comissió de treball Educació 360.

Aquest dimarts va tenir lloc la primera sessió de la comissió, en la qual van participar 28 persones, les quals representaven els diversos agents educatius del municipi (famílies, centres educatius, entitats, empreses privades i Ajuntament). La reunió va servir per establir quin és l’ecosistema educatiu (conjunt d’agents educatius) de Llagostera i començar a identificar quines mancances educatives hi ha a la població. 

Des de les àrees de Participació i Educació es valora molt positivament aquesta trobada. La comissió continuarà treballant per fer una priorització de línies estratègiques que, més endavant, es concretaran en accions.