L’Ajuntament signa un conveni amb la Sareb que contempla la cessió de 6 habitatges

Signatura conveni Sareb

El Ple municipal celebrat aquest dimecres va aprovar per unanimitat un conveni entre l’Ajuntament de Llagostera i la SAREB, la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, per a la cessió dels habitatges destinats a lloguer assequible o per satisfer emergències residencials

El regidor d’Habitatge, Enric Ramionet, ha explicat que des de l’Ajuntament se segueix treballant per poder incrementar el parc d’habitatges socials del municipi i fer front, en la mesura que es pugui, a la complexa i dramàtica situació de manca d’habitatges socials. Ramionet ha recordat que "a Llagostera hi ha actualment més de 100 habitatges buits en mans de grans tenidors". En aquest sentit, també ha explicat que s’està impulsant una ordenança municipal que permeti regular la inspecció d’aquests habitatges buits i pressionar als grans tenidors perquè els cedeixin per a lloguer i, en cas que sigui necessari, aplicar les sancions i multes coercitives que preveu la Llei. 

Per ara, el conveni amb la Sareb, que és ampliable, contempla la cessió de sis habitatges: tres dels quals desocupats i tres en diferents situacions. Els habitatges s’assignaran a famílies en situació d’emergència habitacional i es percebrà un lloguer social

L’objectiu d’aquest nou conveni és contribuir a assegurar el dret a un habitatge digne a aquelles persones en situació de vulnerabilitat social i que es troben en dificultats per pagar el lloguer d’un habitatge al mercat lliure.