El mosquit tigre i la vespa asiàtica, què hem de saber i fer?

Llagostera Informa 6

La primavera i l’estiu són dues estacions en les quals aquests dos insectes són més freqüents. Però, què hem de saber i com hem d'actuar?

Mosquit tigre (Aedes albopictus)

- És un mosquit petit (2-10 mm) amb les potes ratllades en blanc i negre que pica de dia i preferentment a les cames. 

- Les larves de mosquit tigre, de les quals naixeran els adults, es desenvolupen dins l’aigua estancada, preferentment en recipients petits.

Per això, és molt important

- Evitar les acumulacions d’aigua a casa buidant dos cops per setmana els recipients de l’exterior que puguin acumular aigua.

- Buidar dos cops a la setmana o tapar amb tela de mosquitera els safareigs o les basses petites.

- Evitar acumulacions d’aigua en zones de drenatge o canals de desguassos.

- Mantenir en condicions higièniques i sanitàries mitjançant els tractaments de l'aigua adequats les piscines plenes.

- Eliminar l’aigua dels recipients on trobem larves de mosquits.

Vespa asiàtica (Vespa velutina)

- La vespa asiàtica és una espècie exòtica invasora que causa danys a la biodiversitat i a l’apicultura.

- Cal no confondre la vespa asiàtica amb la vespa comuna, autòctona de les nostres contrades.

- En cas de detectar algun niu, es recomana posar-ho en coneixement de l’Àrea de Medi Ambient (972 831 707) per tal que els serveis tècnics valorin el risc i si cal engegar alguna actuació. No es podrà fer cap actuació si es desconeix la ubicació del niu (per tant, es demana no trucar si només es veuen exemplars de vespa).

- Els nius secundaris són de forma ovalada o arrodonida, que poden arribar a fer més de 60 cm de diàmetre, com una gran pilota de paper, que normalment s'observa a les branques més altes dels arbres.

- De manera general, si el niu està situat en un espai públic i suposa un risc alt, l’Ajuntament n’assumirà la retirada. Si el niu està situat en un espai privat i suposa un risc alt, correspondrà a la persona propietària de l’espai assumir-ne la retirada.

A més, sabies que el verí de la vespa asiàtica és pràcticament idèntic al de la vespa comuna? Es recomana extremar les precaucions, però cal tenir en compte que la picada de la vespa asiàtica no és més perillosa que la de qualsevol altra vespa o abella autòctona, excepte per a aquelles persones que hi siguin al·lèrgiques.

El número 6 de Llagostera Informa tracta sobre les normes d'actuació davant la proliferació del mosquit tigre i la vespa asiàtica. Pròximament el rebreu a casa.