Crònica del Ple del mes de març de 2021


El Ple de l’Ajuntament de Llagostera, celebrat aquest dimecres, 31 de març de manera telemàtica, ha aprovat per unanimitat la modificació i la creació d’Agrupacions de Secretaries de Jutjats de Pau. Així mateix, i també per unanimitat, ha acordat l’adhesió a la xarxa de serveis locals SITMUN i la pròrroga del conveni amb el Servei Català de Trànsit per un període addicional de 4 anys. 

També s’ha aprovat el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Llagostera per la prestació del servei de deixalleria mòbil per als propers 4 anys.

Amb els vots favorables d’ERC, CUP-Alternativa i Junts i l’abstenció del PSC s’ha aprovat provisionalment la modificació de les tarifes de venda d’aigua potable.

Amb els vots a favor de l’equip de govern (ERC i CUP-Alternativa), l’abstenció del PSC i els vots en contra de Junts, s’ha aprovat la modificació de crèdit núm. 2/2021 per valor de 77 mil euros per suplements i crèdits extraordinaris, mentre que per unanimitat s’ha aprovat la modificació de crèdit núm. 1/2021 de l’Organisme Autònom Local Residència Josep Baulida, en la modalitat de crèdit extraordinari.

S’ha aprovat amb tots els vots favorables l’Oferta d’Ocupació Pública del consistori per a l’any 2021, així com la modificació de plantilla del personal funcionari de l’Ajuntament per crear una plaça de caporal al cos de la Policia Local, si bé aquest punt amb els vots en contra de Junts i l’abstenció del PSC. 

Tots els grups amb representació al Ple han votat a favor de la moció conjunta de suport al Tren de la Costa Brava. 

Podeu recuperar el Ple d’aquest enllaç.

Podeu veure l’ordre del dia des d’aquí.