Aprovat el codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament


El passat Ple ordinari del mes de febrer va aprovar per unanimitat el Codi de conducta dels alts càrrecs i de bon govern de l’Ajuntament de Llagostera. Es tracta d’un document sobre valors, principis i normes de conducta als quals s’han d’atenir els càrrecs electes. 

Els dos principals objectius d’aquest codi són establir els principis ètics que han de guiar l’actuació dels representants municipals i les normes de conducta que se’n deriven i determinar els principis de bon govern que han de servir per fomentar una millor actuació de l’Ajuntament. 

Els principis es divideixen en dos apartats, ètics i de bon govern, mentre que les normes de conducta contempla compromisos generals, els conflictes d’interessos i grups d’interès i els compromisos en relació amb la ciutadania

El codi de conducta contempla també el registre de l’agenda institucional de l’alcaldia i dels regidors i regidores tant de l’equip de govern com de l’oposició així com la publicació de la relació d’invitacions i regals. 

Podeu consultar el Codi de conducta dels alts càrrecs en el següent enllaç.