Convocada la IX Beca de Recerca Esteve Fa


L’Ajuntament de Llagostera convoca la Beca de Recerca Esteve Fa amb l’objectiu promoure la realització de treballs d’investigació en ciències socials i humanes en l’àmbit històric de la Llagostera i el seu entorn. 

Hi poden optar tots aquells investigadors que, de forma individual o col·lectiva, presentin una proposta de recerca d’acord amb les bases.

D’aquesta manera, s’atorgarà una beca al millor projecte inèdit de recerca en els camps preferentment d’història i geografia però també antropologia, sociologia, economia, dret, filologia, art, etc., referit a l’àmbit territorial de Llagostera. 

La dotació de la beca és de 3.000 euros bruts, que es faran efectius en dues parts: 1.000 € en el moment de resoldre’s la concessió i 2.000 € una vegada finalitzat el treball i després que el jurat n’hagi dictaminat la qualitat.

Els projectes s’hauran de presentar telemàticament al Registre General de l’Ajuntament de Llagostera amb el següent format:
- Instància genèrica
- Dades personals i currículum vitae del participant
- Projecte de treball, en format pdf no protegit, en català, amb els objectius, les fonts, la bibliografia, la metodologia i la resta d’informació que pugui ser definidora de la recerca. Aquest projecte ha de tenir un mínim de 5 pàgines i un màxim de 10 A4 lletra 11 i espai interlineal d’1’5.

El termini de presentació de sol·licituds es clourà el 17 de maig de 2021.

El veredicte es farà públic el dia 19 de juliol de 2021 i serà inapel·lable. 

Podeu consultar les bases des del següent enllaç.