Junts per Llagostera proposa un Pla estratègic de l'esport


A proposta del grup municipal de Junts per Llagostera, el Ple de l’Ajuntament celebrat aquest dimecres 29 de juliol ha aprovat, per unanimitat, Impulsar un Pla Estratègic de l'Esport, conjuntament amb el Consell Municipal d’Esports, a fi que sigui el principal motor de control i impuls del Pla, i com a òrgan de seguiment i control de les accions que s’hi proposin.

Així mateix s’ha acordat actualitzar el Mapa d’Instal·lacions i Equipaments esportius Municipals (MIEM).

Podeu llegir el text íntegre de la moció aquí.