Subvenció de la Diputació de Girona per a la renovació d'equipaments informàtics


La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Llagostera una subvenció de 1.034,48 € per a la renovació dels equipaments informàtics, que permeten una millor comunicació i interacció als visitants de Can Caciques i a les persones que hi accedeixen telemàticament

La subvenció s’emmarca en la línia de subvencions per a museus i col·leccions de les comarques gironines, per finançar i facilitar l’accés a equipaments i actuacions relacionades amb les noves tecnologies