Com treballar pel poble des de l’oposició


A més d’un any i mig vista de les darreres eleccions municipals, que ens encomanaven a tots el repte d’aprendre un nou paper, en el nostre cas com a oposició, ens trobem immersos en la segona onada d’una pandèmia mundial que ha originat una forta crisi sanitària, social i econòmica. Vivim temps difícils també en l’àmbit municipal, ja que ningú queda al marge de les conseqüències derivades de la Covid-19.

Des de la declaració inicial de l’estat d’alarma el mes de març passat, ens vam posar a disposició de l’equip de govern. Vam plantejar una taula d’emergència per fer front a aquesta crisi, en la qual fossin presents tots els agents implicats, socials, econòmics i polítics. Proposta, però, que va quedar sobre la taula ja que al govern municipal no li va semblar prou interessant impulsar-la.

Sabem de la dificultat de la gestió del dia a dia d’un Ajuntament, i entenem que aquestes circumstàncies no són agradables d’administrar. És per això que hem ofert la nostra col·laboració en diferents ocasions, demanant que es tinguin en compte les opinions dels grups de l’oposició. Són els grups que formen l’equip de govern els que han de fer això, governar, però creiem que vivim temps en els quals serien essencials grans consensos en temes tan importants com l’elaboració de les ordenances fiscals. Som contraris a una pujada de taxes que perjudiquen essencialment el gruix dels ciutadans i ciutadanes de Llagostera, amb un increment del 10% de la taxa d’escombraries als particulars, i d’un 5% als comerços, prou castigats ja pels tancaments imposats per Estat i Generalitat.

La preocupació pels efectes de la crisi de la Covid-19 ha estat el focus d’atenció també de la política municipal dels darrers mesos. Com a oposició hem impulsat i presentat mocions en aquest sentit, l’última sol·licitant per enèsima vegada la convocatòria del Consell Municipal de Salut, que enmig d’una crisi sanitària sense precedents, encara no s’havia convocat ni una sola vegada des de l’inici del mandat.

Hem continuat presentant mocions que han d’ajudar-nos a sortir reforçats com a poble d’aquesta situació. Hem sol·licitat l’impuls d’un Pla Estratègic de l’Esport, que vagi molt més enllà de la pràctica esportiva tradicional, i que englobi l’esport com un eix fonamental de cohesió social. Hem demanat que s’incrementi la inversió en polítiques mediambientals i que s’avanci en una eficient i responsable gestió dels residus. També vam presentar una moció sobre l’estat de neteja dels carrers del poble, de les urbanitzacions, i de certes dependències municipals. Durant moltes setmanes, si no mesos, vam poder comprovar com el poble estava realment brut. Eren necessàries mesures urgents per recuperar els nivells de neteja que s’havien assolit els darrers anys, i per això vam demanar que es reforcessin els mitjans i es dotés dels recursos necessaris la brigada municipal.

Aquests són només alguns exemples de la nostra tasca com a oposició. Nosaltres tenim un model de poble que seguim defensant. Més enllà de certes polítiques de maquillatge, impulsades per l’equip de govern, nosaltres ens seguim erigint com una alternativa sòlida que compta amb un bagatge històric i amb un projecte de futur engrescador.

Grup Municipal de Junts per Llagostera