Comença la prohibició de fer foc al bosc


A partir del 15 de març i fins al 15 d’octubre queda prohibit encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat sigui quina sigui la seva finalitat. Així ho determina el Decret 64/1995, que dicta les mesures de prevenció d'incendis forestals. 

A més de la prohibició d'encendre foc en els terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta, tampoc es poden llençar objectes encesos, abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa d'un inici d'un foc, llançar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc i la utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals. 

Si per motius degudament justificats s'ha de portar a terme una de les activitats mencionades anteriorment, cal demanar una autorització a l'Ajuntament

Recordem que el número de telèfon d'emergències per incendis forestals a Catalunya és el 112

Veure BAN