Subvenció de 181.534,72 € de la Diputació de Girona a l'Ajuntament de Llagostera


L’Àrea d’Assistència i Cooperació als Municipis de la Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament una subvenció per als següents projectes dins del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021, amb un total de 181.534,72 €:

Noves tecnologies: 3.920,72 €

Es destinaran a substituir maquinari obsolet i a millorar la interconnexió entre diferents serveis municipals

Arranjament de camins: 2.800,00 €

Es destinaran a arranjar camins de diversos veïnats

Activitats culturals: 26.222,10 €

Es destinaran a la contractació d’espectacles, al club de lectura de la biblioteca, a despeses de material sanitari per a una cultura segura, etc.

Despeses corrents: 148.591,90 €

Es destinaran a minorar les despeses de manteniment i consum de l’enllumenat púbic i del manteniment del cementiri municipal.