Represa de les activitats extraescolars d'educació infantil i primària


S'ha publicat al DOGC la resolució que prorroga les mesures vigents 7 dies més, des del 22 fins al 28 de febrer. D'altra banda, a partir del 22 de febrer, s'aprova una certa flexibilització, molt limitada, de mesures per reprendre determinades activitats de caràcter social, sempre evitant l'aglomeració de persones i la interacció entre diferents bombolles.

Mesures preses:

S'autoritzen i es regulen les activitats extraescolars i d'esport escolar, així com les de l'àmbit del lleure educatiu dirigides a infants d'educació infantil i d'educació primària.
Es reprenen les activitats no reglades i d'esport escolar per a joves a partir de l'educació secundària sempre que mantinguin els grups de l'activitat lectiva.
S'equipara l'esport federat i els consells esportius. Podran entrenar amb més de 6 persones i participar en les competicions permeses. L'esport federat pot competir en les mateixes competicions que hi havia autoritzades fins ara mentre que l'esport escolar no pot competir.
Els caus i esplais poden obrir només fins als 12 anys, corresponent a les etapes d'Educació Infantil i Primària.
Es poden fer extraescolars d'idiomes, música i dansa fins als 12 anys (infantil i primària), de forma presencial. La resta es pot fer en línia.

La decisió respon a un context epidèmic marcat per un aparent canvi de tendència en els darrers dies. S'aplana la corba epidèmica i sembla que es produeix un mínim repunt d'alguns indicadors, com la taxa de contagi (Rt).

Per aquest motiu, s'ha decidit mantenir una actitud de prudència en relació amb el gruix de les mesures, a l'espera de comprovar l'evolució dels indicadors durant els pròxims dies.

A això s'hi afegeix la pressió assistencial, encara molt alta, i la presència de la variant britànica més infectiva que pot revertir a l'alça la corba d'infecció.

Veure publicació al DOGC.