Trobada per avaluar l’aliança entre l’Economia Social i Solidària i l’Ajuntament en l’àmbit de les cures


L’Ajuntament de Llagostera està avaluant la possibilitat d’animar la creació d’una cooperativa de treball en l’àmbit de les cures o la incorporació de treballadores locals a alguna que ja existeixi a les comarques gironines, per satisfer dues necessitats que es complementen. Per una part, les que es generen entorn de la Residència Josep Baulida i les demandes que arriben a la regidoria de Drets Socials i, per l’altra, per crear ocupació en un sector en el qual hi ha molta oferta de treballadores generalment a l’atur o precaritzades.   

Segons els regidors Anna Viñas de Drets Socials i Enric Ramionet, vicepresident de la Junta de la residència geriàtrica, amb els serveis i recursos dels quals es disposa en l’actualitat, hi ha demandes i necessitats que no es poden satisfer, com ara l’atenció domiciliaria en el sentit més ampli o les que genera la manca de places en un centre de dia o a un geriàtric. Així mateix, hi ha molts perfils laborals que actualment es troben a la borsa de treballadors/es en cerca de feina que podria donar resposta a aquestes necessitats. 

Per aquest motiu, s’està valorant la possibilitat de crear una cooperativa, en la qual formin part també els familiars dels usuaris i els treballadors, amb la col·laboració de l’administració, que oferiria formació, acompanyament i suport econòmic. O que les treballadores entrin a formar part d’alguna cooperativa ja existent 

Aquest passat divendres, el regidor Enric Ramionet i la regidora Anna Viñas van tenir una primera trobada virtual amb Joel Ferrer, de l’Ateneu Cooperatiu de les Comarques Gironines, i Joan Trias, d’I-LabSo. D’entrada es va acordar la confecció d’un diagnòstic més acurat del perfil de les persones demandants de feina, especialment en relació amb la formació i situació administrativa, així com del perfil dels usuaris i famílies que requereixen els serveis.