Pràctiques formatives a empreses pels alumnes del PTT de Llagostera


Els alumnes del PFI-PTT d’Auxiliar de Vivers i Jardins de Llagostera estan preparats per fer el seu pas al món laboral i, per aquest motiu, d’abril a juny realitzaran les pràctiques formatives de jardineria i floristeria. Si sou una empresa del sector, podeu oferir una plaça de pràctiques a un dels alumnes del PTT i ajudar-lo a posar en pràctica tot allò que han après durant el curs, així com formar-se amb un professional en el seu àmbit. Les pràctiques es faran durant tres dies a la setmana, amb sis hores al dia, sumant un total de 180 hores de pràctiques formatives. 

Les empreses que vulguin acollir alumnes del PTT en pràctiques poden posar-se en contacte amb l’Àrea d’Educació al número de telèfon 664 37 68 86 o bé enviant un correu electrònic a b7960041@xtec.cat.