Llagostera incrementa les ajudes socials i les inversions en el pressupost pel 2021


El pressupost s'ha aprovat amb els vots favorables de l'equip de govern (ERC-CUP Alternativa), i els vots contraris de Junts per Llagostera i el PSC.

L'Ajuntament de Llagostera tindrà pel 2021 un pressupost de 9.492.500 €, un 17,4% superior al de l'any 2020. "Es tracta d'un pressupost que es caracteritza per l'increment de les ajudes socials i les polítiques d'habitatge, l'augment de la plantilla de personal, l'increment de les inversions i la contenció de la despesa ordinària", tal com ha explicat el regidor d'Hisenda, David Parron

Als 9.492.500 € de pressupost de l'Ajuntament cal afegir els 1.374.000 € del pressupost del Patronat de la Residència Josep Baulida, fent un total de 10.866.500 € de pressupost consolidat.

Les despeses en actuacions de protecció i promoció social s'incrementen en un 43% respecte al 2020. Les subvencions a entitats pugen un 6.7% respecte a l'any 2020 i un 50% a Càritas per fer front a les noves necessitats derivades de la crisi de la COVID-19, que han incrementat les famílies amb dificultats socials.

El capítol d'inversions augmenta un 276%, respecte al pressupost del 2020, on s'hi destinaran un total 1.609.350 €. D'aquests, 1.215.000 € es finançaran amb un crèdit. En aquest sentit, Parron ha explicat que el deute viu de l'Ajuntament per al 2021 se situa en un 34.72%, molt inferior al 110% permès.

Entre les inversions, en destaquen la compra de tres habitatges per destinar-los al Parc d'Habitatges Municipal i les que vénen finançades pel PUOSC:

- Canalització del rec entre els carrers Vidreres i del Molí.

- Climatització de les llars d'infants municipals.

- Reforma de l'edifici de la zona esportiva de La Canyera.

Cal destacar que la partida destinada a promoció i gestió d'habitatge de protecció pública és de 235.175 €, un 254% respecte a l'any anterior 2020 on s'hi van destinar 60.000 € i molt superior als 18.000 € destinats l'any 2019.

Pel que fa a la plantilla de personal es preveu un increment salarial del 0.9% i la incorporació de diversos perfils amb la voluntat de recuperar la gestió directa del manteniment de l'enllumenat públic, la totalitat del manteniment de la jardineria, i la gestió de la zona blava, que en aquests moments són serveis tots ells externalitzats.