Campanya “Compromís Residu Zero” a Llagostera


Amb la voluntat de reduir la generació de residus, l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Llagostera té activa la campanya “Compromís Residu Zero”. La iniciativa pretén que els ciutadans assumeixin una sèrie d’hàbits encaminats a la prevenció de residus i així poder obtenir una bonificació de fins al 30 % de la taxa d’escombraries.

Per poder-hi optar, els veïns i veïnes s’hi han d’haver adherit prèviament a través d'aquest formulari. En el moment que ho fan, assumeixen els següents compromisos:

- Reduir els residus generats a l’habitatge per aconseguir l’anomenat “residu zero”, a través d’hàbits de consum mediambientalment responsables.

- Reduir al mínim l’ús d’envasos, embolcalls i objectes d’un sòl ús que esdevindrien residus innecessaris.

- Aplicar la reducció i la prevenció dels residus a través d’una compra responsable.

- Prioritzar la reutilització i la reparació abans que un objecte o material esdevingui residu.

- Que, en cas de generar algun residu inevitable, s'efectuarà la gestió correcta, fent la separació selectiva dels mateixos a través dels serveis de recollida selectiva o a través de deixalleria municipal.

Les persones inscrites passaran anualment una Inspecció Tècnica de Residus (ITR), en la qual un tècnic de l’Àrea de Medi Ambient podrà avaluar el grau d’acompliment aplicant diversos criteris basats en accions quotidianes de prevenció d’envasos i plàstics i residu zero. Un cop feta la ITR, s’obtindrà una puntuació que determinarà la bonificació a aplicar. El màxim de puntuació que es pot obtenir en l’avaluació és de 42 punts, i en funció de la puntuació es pot obtenir la bonificació del 15 o del 30 %.

En el següent document podeu consultar el llistat d'hàbits puntuables.