Nova línia de subvencions per negocis locals dotada en 22.500 euros


L’Ajuntament de Llagostera obre una nova línia de subvencions dotada en 22.500 euros adreçada a persones titulars de negocis o línies de negoci que hagin estat obligats a tancar arran de la Resolució SLT/2546/2020, del passat 15 d'octubre, on s'adoptaven noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19.El termini de presentació de sol·licituds serà del 18 de desembre de 2020 a l'11 de gener de 2021, ambdós inclosos.

El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes bases es tramitarà en règim de concessió directa de caràcter excepcional.

Es puntuaran les sol·licituds i es procedirà a distribuir la partida pressupostària segons la ponderació de la puntuació obtinguda en funció del número de setmanes tancades compromeses entre el dia 15 d'octubre i el 22 de novembre. En les puntuacions es tindrà en consideració també, si el tancament ha estat parcial o total i si el local és de propietat o de lloguer. 

Podeu consultar les bases des d’aquí