Ajuts de la Generalitat a productors agraris afectats per la crisi de la COVID-19


Arran de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, molts productors de productes peribles, verdures, fruita, càrnics i làctics, ous i altres productes com l‘oli i la mel han perdut els canals de comercialització lligats a la restauració i el turisme.

En paral·lel, la crisi econòmica ha derivat també en una crisi social que afecta els col·lectius més dèbils de la societat, els quals pateixen una manca de recursos per l'aturada de l'activitat econòmica.

Davant aquesta situació, el Govern va crear un ajut que, d’una banda, dona suport econòmic als productors afectats; i al mateix temps, permet ajudar els sectors socials més castigats. Així, la mesura preveu que els productors facin donacions d’excedents no venuts al Banc dels Aliments, que els distribuirà entre aquelles persones que ho necessitin.es

Els terminis de presentació de sol·licituds són els següents:

Pels lliuraments al Banc dels Aliments realitzats entre el període comprès entre el 20 de maig i el 30 d’octubre, el període de presentació de sol·licituds comença el 27 d’octubre i acaba el 2 de novembre.
Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació aportada per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.
Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones productores, físiques o jurídiques, que en el moment de presentar la sol·licitud compleixin els requisits de les bases.

Amplia informació

Fer ara la sol·licitud