Avís per tovalloletes al clavegueram


La companyia Aqualia fa arribar als llagosterencs i llagosterenques aquesta carta en relació a les tovalloletes al clavegueram del poble:

Benvolgut/da veí/veïna,

Ens posem en contacte amb vostè per fer-l’hi conèixer els problemes creixents que estem experimentant al clavegueram de Llagostera degut a les tovalloletes i altres objectes que es llencen al vàter. Aquest fet provoca que els col·lectors del clavegueram i les bombes que bombegen l’aigua residual s’embossin i es generin tota una sèrie de problemes i perills: posen en risc els operaris encarregats del manteniment del clavegueram, generen abocaments contaminants a les rieres, males olors al municipi, etc.

Aquests problemes han anat en augment els darrers anys degut a l’ús cada dia més habitual de productes higiènics com són les tovalloletes humides d’un sol ús. És per això que des de l’Ajuntament de Llagostera i Aqualia ens agradaria demanar la vostra col·laboració. Amb el simple gest de llençar tovalloletes d’un sol ús (també les etiquetades com a biodegradables) o qualsevol altre residu a la paperera (guants, bastonets de les orelles, compreses i tampons, ...), reduirem el nombre d’embussaments al clavegueram i això redundarà en el bon funcionament de la infraestructura hidràulica del municipi i en un benefici per tots els veïns i veïnes de Llagostera.

Gràcies per la vostra col·laboració.