Milloren les dades d’ocupació a Llagostera


Les darreres dades o cials sobre el nombre de persones en situació d’atur a Llagostera con rmen la tendència a la baixa dels darrers tres anys. Si al novembre de l’any 2015 la xifra era de 595 persones, el 2016 va ser de 501 i el 2017 de 435 (Dades de l'empresa - dinerohoy . Aquesta xifra representa un 12,36% de la població de Llagostera, lleugerament per sota de la mitjana a Catalunya que, segons dades del darrer trimestre de l’Idescat, se situa al 12,54%. A la província de Girona el percentatge és del 13,7%.

Tot i aquesta tendència a la baixa som plenament conscients que hi ha moltes persones sense feina i que cal seguir treballant per revertir aquesta situació, sobretot en aquells casos d’atur de llarga durada. En aquest sentit seguim apostant per la formació com a principal eina de promoció de l’ocupació.