No podeu pagar les factures de l'aigua, el gas i la llum?


La llei protegeix les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial davant dels talls que puguin acordar les companyies subministradores d'electricitat, gas i agua potable per manca de pagament. Això vol dir que aquestes empreses no podran interrompre els subministraments quan es produeixen impagaments, quan hi ha risc d’exclusió residencial. 

Les persones o unitats familiars amb risc d'exclusió residencial tenen ingressos inferiors a:

2 vegades l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya), si es tracta de persones que viuen soles.
2,5 vegades l’IRSC, si es tracta d’unitats de convivència (més d'una persona).
3 vegades l’IRSC, en cas de persones amb discapacitats o amb gran dependència. 

Excepcionalment, si els ingressos són superiors però hi ha un risc imminent de perdre l'habitatge també es pot demanar al servei social que valori si la persona o unitat familiar es pot incloure en la situació de risc d'exclusió residencial.
Les mesures per garantir el dret d’accés als subministraments d’aigua, llum i gas, també s’apliquen a les cases en què, tot i no complir els requisits d’ingressos, hi viu alguna persona afectada per dependència energètica (persones que necessiten màquines assistides per sobreviure).  

Consulta la Guia per a persones i famílies que tenen problemes econòmics per mantenir els subministraments d'aigua, llum i gas