Mesures i restriccions per contenir els brots de COVID-19 a tot Catalunya


Àmit de l'hostaleria i restauració

Se suspenen les activitats de restauració, excepte en hotels per a l'ús dels clients, centres sanitaris, socials i residencials, i menjadors socials. 
Es permet el lliurament a domicili o la recollida a l’establiment amb cita prèvia.
Als espais comuns dels hotels l'aforament s'ha de limitar al 50%.

Consum de tabac i alcohol a la via pública

No està permès fumar a la via pública o a l'aire lliure si no hi ha una distància de 2 metres. Aquesta limitació és aplicable també per a l'ús de qualsevol altre dispositiu d'inhalació de tabac, pipes d'aigua, catximbes o similars. 
Es prohibeix el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i a la resta d'espais oberts.

Activitats de lleure nocturn

Se suspèn l'obertura al públic dels locals i establiments que desenvolupen les activitats de discoteca, sala de ball, sala de festes amb espectacle, bar musical, karaoke, discoteques de joventut i establiments d'activitats musicals de règim especial i establiments públics amb reservats annexos.
Se suspenen també les activitats musicals amb pistes de ball o espais habilitats fora dels establiments establerts en l'apartat anterior.

Actes religiosos i cerimònies civils

Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres, han de limitar l’assistència al 50% de l’aforament (pel que fa als actes religiosos, pendent d'autorització per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya).

Àmbit lúdic i recreatiu

Es pot fer ús dels parcs i jardins públics i de les àrees de joc infantils fins a les a les 20:00h.
S'estableix el tancament de:

parcs i fires d’atraccions
establiments lúdics infantils
sales de joc, casinos i bingos

Les festes majors queden suspeses.

Àmbit esportiu

Les instal·lacions i equipaments esportius de caràcter lúdic:

han de funcionar amb cita prèvia.
han de reduir l'aforament al 50%.

Es prohibeix l’ús d’aquells equipaments esportius que no estiguin supervisats.
S'ajornen totes les competicions esportives, excepte les oficials i les professionals. 

Àmbit cultural

Als espectacles d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions:

L'aforament es redueix al 50%, tant en recintes tancats com a l’aire lliure.
S'han de preassignar els seients.
Cal portar un registre d’assistents.
L'horari de tancament s'estableix a les 23:00h.

Les biblioteques, arxius, museus i monuments, romanen oberts subjectes a les mesures dels plans sectorials aprovats pel PROCICAT.

Àmbit comercial

Els establiments i locals comercials minoristes han de reduir l’aforament al 30% de l'habitual. Si no és possible, només s'hi permet l'accés d'un sol client.
Els establiments amb una superfície superior a 400 m2 han de tenir controls d’accés.
En els centres comercials també hi ha d’haver sistema de control d’aforament i es restringirà l’accés i ús de zones recreatives com zones infantils, ludoteques o àrees de descans.
No es poden prestar serveis que impliquin contacte físic amb els clients, excepte que siguin essencials, sanitaris o sociosanitaris. Es prohibeixen els serveis de tractament de bellesa, excepte els serveis de perruqueria.
Es permeten sistemes de recollida al local i de repartiment al domicili. 
Se suspenen les fires comercials. 

Transport públic

El transport públic ha de mantenir la seva oferta al 100% encara que hi hagi una disminució de passatgers. Només es poden produir restriccions en horari nocturn.
Els usuaris no poden fer activitats que comportin treure’s la mascareta, com menjar.
Les estacions en espais tancats han d’oferir dispensadors de gel hidroalcohòlic.

Àmbit educatiu

Es mantenen les activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent el transport escolar, amb l'aplicació rigorosa de les mesures definides als plans sectorials aprovats pel PROCICAT.
A les universitats, la docència teòrica passa a ser virtual (pendent d'autorització per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya).