​Instruccions d’actuació davant una situació de brushing


El brushing consisteix a enviar petits paquets amb llavors foranies. Es tracta d’una perillosa pràctica que diverses plataformes de comercialització digital utilitzen per augmentar el posicionament de les empreses en aquestes plataformes de venda. 

Comporta greus perills per als països de la Unió Europea, ja que existeix la possibilitat d’introduir espècies vegetals invasores o males herbes, posant en risc la conservació de la biodiversitat dels nostres ecosistemes i les espècies autòctones. Així mateix, l’entrada d’aquestes llavors poden afectar greument la sanitat dels nostres cultius, ja que poden arribar contaminades amb nous patògens, com ara bacteris, fongs o virus. 

Què he de fer si rebo un paquet de llavors no sol·licitat? 

El primer que has de fer és posar-te en contacte amb l’Ajuntament, així com a les oficines comarcals o als serveis territorials més propers del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. T’indicarem on portar les llavors.

En qualsevol cas no has de sembrar les llavors, ni tampoc llençar-les a les escombraries, ja que en abocar-les es podrien estendre.