Convocatòria de subvencions pel curs 2020/21


L’Ajuntament de Llagostera convoca dues línies de subvencions pel curs escolar 2020/2021, per a material escolar de les Escoles i Institut de Llagostera i per les activitats extraescolars realitzades per entitats del poble o per serveis del mateix Ajuntament, a les que es destina una partida pressupostaria de 51.559,91 €.

Podran ser beneficiaris/es de la subvenció els/les progenitors/res o tutors/res de menors nascuts/udes entre els anys 2005 i 2017 empadronats a Llagostera i:

- Per material escolar: amb matrícula en alguna de les escoles o institut de Llagostera en el curs escolar 2020-2021.

- Per activitats extraescolars: amb inscripció en alguna activitat extraescolar organitzada per entitats del municipi o per l’Ajuntament de Llagostera durant el curs escolar 2020-2021.

Els terminis de presentació de sol·licituds és del 7 al 18 de Setembre de 2020, ambdós inclosos.

La presentació  de la sol·licitud es podrà fer presencialment, a les Oficines d’atenció al ciutadà, (de dilluns a divendres de 10:00 a 12:00) o telemàticament per la seu electrònica de l’Ajuntament de Llagostera (utilitzant la instancia genèrica i annexant el full de sol·licitud de la subvenció demanada i la documentació requerida).

Consulteu les bases aquí.

Model de sol·licitud per al material escolar i sortides

Model de sol·licitud per a les activitats extraescolars