Cobrament fraccionat de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa Urbana i Rústica


​Amb motiu del Reial Decret 463/2020 de 14 de març pel qual es va declarar l’estat d’alarma, per tal de fer front a l’emergència sanitària causada pel coronavirus COVID-19, l’Ajuntament de Llagostera va acordar modificar el Calendari Fiscal del 2020.

Així, us recordem que el cobrament de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa Urbana i Rústica domiciliat s’està realitzant en tres pagaments: 30% (30 juny), 30% (31 d'agost) i 40% (31 d'octubre).

Per a més informació us podeu dirigir a l’oficina de recaptació situada al C/ Pau Casals, 26 B, a tributs@llagostera.cat o bé per WhatsApp al 645 89 69 94.