Activitats esportives 2020/2021


A partir del mes de setembre comencen a Llagostera les activitats esportives. 

Enguany l’escola de l’esport començarà el 14 de setembre amb motricitat i multi esport per als nens nascuts entre 2009 i 2016. Així mateix també s’ofereix gimnàstica per adults majors de 60 anys, ioga, rocòdrom per a major de 18 i abonaments a les pistes de tennis.

Totes les activitats respecten les mesures de prevenció i seguretat que indica la normativa vigent del Departament de Salut en relació a la Covid-19. El desenvolupament de les mateixes dependrà també de la situació de la pandèmia. 

Podeu consultar els horaris de les activitats i els preus al següent enllaç.

L’escola d’atletisme iniciarà l’activitat el dia 7 de setembre. Per a més informació sobre l’escola d’atletisme feu clic a l’enllaç.

Les inscripcions per a les activitats esportives i l’escola d’atletisme s’obriran el dilluns 31 d'agost a la pàgina web. S'haurà d'enviar per correu electrònic la documentació següent:

• Full d'inscripció  

• Fotocòpia del Llibre de Família o DNI  

• Fotocòpia de la Targeta sanitària  

• Justificant d'ingrés del pagament  

• En el cas de bonificacions, el justificant corresponent

• La declaració responsable degudament omplerta i signada

La inscripció quedarà formalitzada en el moment que l’Àrea d’esports rebi el justificant d’ingrés del pagament i la resta de documents requerits. No es podrà començar l’activitat sense haver fet la inscripció.