Subvencions per al foment de l’agricultura i la ramaderia ecològica a Llagostera


L’Ajuntament de Llagostera ha obert una línia de subvencions per al foment de l’agricultura i la ramaderia ecològica. Els ajuts es dirigeixen a activitats agrícoles i ramaderes que tinguin o estiguin en procés d'obtenir la certificació ecològica CCPAE del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.

Podran ser beneficiaris d'aquesta subvenció totes les persones físiques o jurídiques que siguin productors agrícoles o ramaders actius a Llagostera i que compleixin amb els compromisos i requisits exigits per la normativa europea sobre producció ecològica recollida als Reglaments (CE) 834/2007, 889/2008 i 1235/2008 que estableix les normes de producció, elaboració, etiquetatge i el sistema de control d'aquests productes.

El termini de presentació de sol·licituds és el dia 9 de setembre. 

La quantia individual màxima per a cada beneficiari serà de 600 €.

Podeu consultar les bases en aquest enllaç i descarregar-vos el model de sol·licitud.