Subvenció del programa Del Pla a l’Acció de la Diputació de Girona

Subvenció del programa Del Pla a l’Acció de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Llagostera una subvenció de 18.310,86 € dins del programa Del Pla a l’Acció de l’Àrea de Medi Ambient.

Del Pla a l’Acció és un programa que abasta els anys 2020 i 2021 per al finançament d'accions per millorar l'eficiència energètica i reduir l'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle planificades prèviament en plans d'acció d'energia sostenible (PAES). 

Les actuacions subvencionades són: el rènting d’un vehicle elèctric de la flota municipal, amb un pressupost de 15.690,78 € i que ha obtingut una subvenció de 7.060,86 € per als dos anys, i la instal·lació fotovoltaica a la llar d’infants El Carrilet, amb un pressupost de 23.324,00 € i que ha obtingut una subvenció d’11.250,00 €, també per als dos anys.