Canvi d’horari a les escoles de Llagostera durant el curs 2020-2021


Des del Servei d’Educació us informem que el proper curs 2020-2021 presenta canvis organitzatius provocats per la pandèmia del COVID-19. Les escoles d’Educació infantil i primària del municipi faran un horari diferent: de 9 a 12.30 h i de 15 a 16.30 h. 

El canvi rau en la supressió provisional de la sisena hora amb la finalitat de vetllar per la salut d’alumnes, docents i famílies. Cal tenir en compte que les mesures preventives del COVID recomanen que cadascun dels grups estables d’alumnes estiguin atesos pel mínim nombre possible de mestres. 

Impartir la sisena hora, faria impossible complir aquesta premissa i, per tant, no es garantiria la seguretat de cadascun dels grups estables que hi haurà a les escoles. Amb l’adopció d’aquesta mesura s’estan preservantla salut i l’educació alhora, ja que si es detecta un cas positiu, només caldrà confinar el grup en qüestió i la resta d’alumnes podran continuar amb els seus aprenentatges al centre educatiu.

És important remarcar que el canvi d’horari no modifica el nombre d’hores lectives dels mestres, els quals continuaran fent les mateixes hores de docència que fins ara, 24 hores de les 37,5 hores setmanals. A més a més, el Departament d’Educació ha mantingut el mateix nombre de docents als centres, fet que permetrà organitzar de manera més òptima l’atenció a la diversitat i garantir la continuïtat de les especialitats.

En aquest moment tan excepcional, la col·laboració entre els sectors de la comunitat educativa és més important que mai. Cadascun dels sectors assumeix una part de responsabilitat a l’hora de portar a la pràctica les mesures de protecció i seguretat establertes pels departaments d’Educació i Salut. D’una banda, els centres educatius i els mestres, els quals han organitzat i gestionaran el curs amb l’aplicació de les recomanacions rebudes; d’altra banda, l’AFA de l’escola Puig de les Cadiretes i l’AMPA de l’escola Lacustària, que gestionaran el menjador dels respectius centres i es faran càrrec de mitja hora més d’atenció als alumnes per garantir la permanència dels grups estables, amb entrades esglaonades al servei i respectant la distància social, i, per últim, les famílies, que s’hauran d’adaptar als nous horaris i a totes les mesures de prevenció que s’hagin d’aplicar.

Per part de l’Ajuntament, s’ha previst l’avançament de l’horari de les activitats extraescolars per facilitar l’organització i logística familiar, i fer possible que els infants puguin arribar a casa més aviat després de la seva jornada. 

En definitiva, aquest setembre començarà un curs excepcional en què totes les mesures que es prenguin tindran l’objectiu de minimitzar riscos, potenciant les mesures de seguretat i protecció. Un curs en què caldrà preservar la salut de tothom i també el dret a l’educació.