Subvencions de la Diputació de Girona en matèria d'habitatge

Subvencions de la Diputació de Girona en matèria d'habitatge

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Llagostera una subvenció de 90.000 € per adquirir 3 habitatges destinats a ús social.

El pressupost aproximat per a la compra dels 3 habitatges és de 163.000 €.

La despesa haurà d’estar realitzada abans del 30 d’octubre de 2020.

Els habitatges subvencionats han d’estar destinats a ús social durant un període mínim de 12 anys.

La Diputació també ha concedit una subvenció de 16.000 € per fer obres en dos pisos que dos propietaris particulars han cedit a l’Ajuntament perquè els destini a ús social. Un està situat al carrer Fivaller i l’altre al carrer Olivareta.

Les obres hauran d’estar finalitzades abans del 13 de novembre de 2020.