Bonificació de la taxa d’escombraries per la COVID-19


L’Ajuntament de Llagostera per Decret d’Alcaldia 690/2020 del 23 de juliol, ha acordat la bonificació de la taxa d’escombraries d’aquelles activitats no essencials que es van veure obligades a tancar i a aturar la seva activitat per responsabilitat en la lluita contra la pandèmia del coronavirus,  aplicant-los un descompte en la taxa d’escombraries proporcional als dies en què l’activitat ha  estat aturada.

Per fer el càlcul d’aquest descompte s’han tingut en compte el número de dies de tancament de l’activitat i la taxa anual de recollida de residus corresponent, (excloent la taxa administrativa de 94,50 € que correspon a les despeses mínimes de l’administració en el cas que tots els residus de l’activitat estiguin gestionats per un gestor privat), en funció al número de dies de tancament,  segons el tipus d’activitats:

- Per a comerços i magatzems d’activitats no essencials: del 30/3 al 4/5, 35 dies.

- Per a locals de negoci i professionals: del 14/3 al 4/5, 51 dies.

- Per a acadèmies de reforç escolar, idiomes...: del 14/3 a l’1/6, 79 dies.

- Per a establiments de restauració: del 14/3 al 18/5, 65 dies.

- Per a establiments d’allotjament sense restaurant (inclosos habitatges d’ús turístic): del 19/3 al  18/5, 60 dies. 

Els descomptes corresponents a cada activitat s’aplicaran d’ofici per l’oficina de recaptació i seran descomptats del rebut corresponent en el cas que encara no s’hagi satisfet, o es retornarà mitjançant transferència bancària en el mateix compte corrent on es tingui domiciliat el rebut.

En cas de tenir deutes amb la hisenda municipal, es compensarà amb el deutes pendents.