La Diputació de Girona engega la segona edició dels Premis Projecta't

La Diputació de Girona engega la segona edició dels Premis Projecta't

La Diputació de Girona busca deu iniciatives empresarials de la demarcació de Girona que tinguin identificada una oportunitat de creixement i que necessitin l'orientació d'un expert.

Els premis es dirigeixen a empreses i treballadors autònoms amb una trajectòria màxima de cinc i tres anys, respectivament, i amb domicili fiscal i centre de treball a la demarcació de Girona que tinguin identificats reptes o oportunitats de millora i que necessitin suport extern per orientar la seva estratègia empresarial.

Els premis consisteixen en un acompanyament de sis mesos, en què els guanyadors rebran fins a quaranta hores d'assessorament personalitzat d'un o de més d'un consultor expert en els àmbits que els interessin.

Els candidats han de presentar la sol·licitud de participació a la Diputació de Girona, pel canal electrònic i d'acord amb els criteris que s'estableixen a les bases i a la convocatòria dels premis Projecta't.

La convocatòria està oberta des del mes de juny del 2020 i s'anuncia per mitjà del Butlletí Oficial de la Província (BOP). Es disposarà de trenta dies naturals, a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria, per presentar les candidatures als premis Projecta't.

Podeu consultar la web de Premis Projecta't per a més informació.