Llistes definitives d’infants admesos i exclosos a les llars d’infants municipals i formalització de la matrícula

Llistes definitives d’infants admesos i exclosos a les llars d’infants municipals i formalització de la matrícula

Les llistes definitives dels infants admesos i exclosos a les llars d’infants municipals per al curs 2020-2021 estan penjades des d’aquest matí a les llars i també es poden consultar a través dels enllaços que trobareu al final d’aquest text.

Per tal de complir la normativa relativa a la protecció de dades, els infants estan identificats a partir del DNI/NIE/passaport de la mare.

Cal recordar que la matrícula quedarà formalitzada un cop fet el pagament de l’import d’aquesta (42€ els infants empadronats a Llagostera i 121€ els infants no empadronats a Llagostera). Cal fer l’ingrés per transferència bancària entre el 18 i el 23 de juny, especificant en el concepte el nom i cognoms de l’infant, a un dels següents números de compte:

ES35 2100 0083 8102 0012 9697 – La Caixa 

ES53 0075 1016 1306 6200 0281 – Banco Santander 

ES83 0081 5392 1000 0110 4113 – Banco Sabadell 

ES98 0182 5595 4502 0002 2822 – BBVA 

Seguidament s’ha d’enviar el comprovant del pagament per correu electrònic a carrilet1@llagostera.cat. En cas de no poder fer l’enviament per correu electrònic, s’ha de dipositar el comprovant a la bústia de la llar d’infants El Carrilet (c/ Mas sec, 71).

Per altra banda, tal com es va indicar quan es van publicar les llistes provisionals, cal tenir en compte que, de moment, el servei d’Educació no disposa de la informació relativa al nombre d’alumnes que hi podrà haver per grup el curs 2020-2021. Quan el Departament d’Educació informi sobre aquesta qüestió, caldrà revisar si es pot mantenir l’assignació de llar o cal fer una redistribució dels infants per complir els criteris que s’hagin establert.

La voluntat de l’Ajuntament i de la direcció de les llars és poder mantenir l’assignació definitiva, però no es pot garantir que no hi haurà canvis perquè s’haurà de fer el que calgui per respectar les recomanacions dels departaments d’Educació i Salut.

Llistes definitives admesos i exclosos llar d’infants El Carrilet

Llistes definitives admesos i exclosos llar d’infants El Niu