Línia de subvencions de suport als negocis afectats per la COVID-19


Amb l’objectiu de pal·liar els efectes negatius de la declaració de l’estat d’alarma de la COVID-19 en negocis obligats a tancar o que hagin tancat voluntàriament per raons de salubritat o de baixada d’activitat, des de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Llagostera hem engegat el programa de subvencions de suport als negocis afectats per la pandèmia i n’hem publicat les bases específiques reguladores, on s'hi destinaran 50.000 €.El termini de presentació de les sol·licituds començarà aquest dilluns 15 de juny i s’estendrà fins el 9 de juliol. Les sol·licituds es poden demanar mitjançat instància genèrica, adjuntant la documentació i memòria que es detalla a les bases.

La línia de les subvencions es divideixen en tres blocs.

El primer tracta sobre les ajudes durant el tancament de l’establiment o negoci. La subvenció pot ser fins al 50% de la quota de lloguer comercial o industrial, sempre que no hagin acordat moratòria amb la propietat, o fins al 50% de les despeses de manteniment del local físic durant el període de tancament (llum, internet, seguretat i assimilables).

El segon bloc són les ajudes a l'inici de l'activitat econòmica i adequació a la nova normalitat. En aquest cas, fins al 50% de les despeses per adequar els llocs de treball a les noves mesures d'higiene i salut laboral o fins al 50% de les despeses derivades de l'adequació dels espais de venda, atenció al públic, adaptació de locals o despeses assimilables.

Els negocis poden optar per una específica o per totes les línies dels blocs 1 i 2, mentre que els propietaris de locals o naus industrials, pel bloc 3. El topall per sol·licitud serà de 1.000 € o, en el cas del bloc 3, el topall serà l'import de l'últim rebut de l'IBI.

Finalment, el tercer bloc està destinat a les persones propietàries de locals comercials o industrials. Consisteix en ajudes per pagar l'IBI de locals que hagin condonat com a mínim el 50% d’almenys un mes de lloguer a partir de la declaració de l'estat d'alarma. L'import de la subvenció pot arribar fins al 100% de l'IBI segons el percentatge condonat i número de mesos condonats.

Consulta les bases publicades al BOP.