Aquest dijous, mercat setmanal per telèfon

Aquest dijous, mercat setmanal per telèfon

D’acord amb les mesures excepcionals que s’estan prenent per contenir la propagació del COVID-19, els dijous no hi haurà mercat setmanal presencial. Podeu consultar el decret d’alcaldia de tancament del mercat des d’aquí.

Tanmateix, les següents parades ofereixen servei a domicili

- Fruita i verdura Teresa i Miquel Teba: 662 178 908

- Fruita i verdura Xavier Miquel Pla: 638 661 614 (WhatsApp) 

- Fruits secs Capallera: 649 774 644

- Fruita i verdura Jordi Casas Garriga: 626 431 308

Recordeu que l’Ajuntament amb col·laboració amb la Unió de Botiguers de Llagostera, ha elaborat un llistat d’establiments del poble que ofereixen servei a domicili i servei d’encàrrecs per recollir. Podeu cosultar la darrera versió actualitzada des d'aquí. 

Us recordem també que està prohibida la circulació de persones per les vies públiques amb les següents excepcions:

- Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.

- Assistència a establiments, serveis i centres sanitaris.

- Desplaçament al seu lloc de treball per efectuar la seva activitat laboral, professional o empresarial.

- Tornada a la seva residència habitual.

- Assistència i cura de gent gran, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

- Desplaçament a entitats financeres o d’assegurances.

- Per causa de força major o situació de necessitat.

- Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga, que haurà de fer-se individualment, llevat que s’acompanyi a persones amb discapacitat o per altra causa justificada.

- Igualment es permet la circulació de vehicles particulars per vies públiques per realitzar aquestes activitats o per proveir-se en benzineres o estacions de servei.

En el següent enllaç pots omplir el Certificat Autoresponsable de Desplaçament en línia i dur-lo al mòbil sense necessitat d’imprimir-lo.

És responsabilitat de tothom contenir el coronavirus.