Recollida de propostes ciutadanes per incloure al pressupost municipal del 2020


Una de les prioritats del nou equip de govern format per ERC i CUP Alternativa per Llagostera és la participació ciutadana. Així va quedar reflectit en els programes electorals i recollit en el Pla de Govern 2019-2023 que podeu consultar des de llagostera.cat. 

En aquests moments hi ha en marxa un procés de selecció d’un/a tècnic/a de participació ciutadana amb la voluntat de donar un impuls a les polítiques participatives impulsades des de l’Ajuntament. Entre elles hi ha la convocatòria de diferents consells sectorials que, entre altres coses, serviran per poder fer dels pressupostos 2021 els més participatius fets fins ara al nostre poble.

A l’espera de finalitzar aquest procés i formalitzar la contractació, s’ha cregut convenient seguir, per darrer any, la mateixa dinàmica per poder complir terminis i ajustar-se a la subvenció concedida per la Diputació de Girona.

Així doncs, s’ha reservat una partida de 40.000 € del capítol d’inversions del pressupost municipal del 2020, perquè els ciutadans puguin decidir a què destinar-los. 

Per fer-ho hem iniciat un procés de recollida de propostes ciutadanes que, un cop validades i prioritzades, seran sotmeses a votació popular. 

Així mateix farem extensiu el procés participatiu als joves que actualment estan estudiant l’ESO a l’Institut de Llagostera amb la voluntat d’involucrar-los en les dinàmiques de participació. Com a novetat, i d’acord amb les direccions dels centres educatius de primària, el procés participatiu tindrà en compte les propostes que sorgeixin de la celebració del ple infantil, previst pel proper 25 de març.

La proposta més votada per aquests joves i infants, serà incorporada a la resta de propostes que se sotmetran a la votació final.

El calendari del procés serà el següent:

Del 17 de febrer fins al 15 de març de 2020 es podran fer arribar propostes mitjançant el formulari online que trobareu a llagostera.cat/participa o bé utilitzant la butlleta que properament es repartirà casa per casa. 

Del 15 al 31 de març de 2020 es durà a terme la fase de validació politicotècnica de les propostes i la seva priorització que inclourà un taller de participació ciutadana. Properament s’informarà de la data. 

Del 14 d’abril al 10 de maig de 2020 es farà la votació popular on els majors de 16 anys podran votar de forma telemàtica o presencial mitjançant unes butlletes i urnes ubicades a l’Ajuntament, Casino Llagosterenc, Oficina de l’Estació, Espai Jove i Pavelló municipal. 

Us animem a fer propostes!

Moltes gràcies per la vostra participació!