Subvenció de 45.000 € de la Diputació de Girona a l'Ajuntament

Subvenció de 45.000 € de la Diputació de Girona a l'Ajuntament

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Llagostera una subvenció de 45.000 € per col·laborar en el finançament de les actuacions següents:

- Reparació del paviment d’aglomerat asfàltic del carrer Concepció, amb un pressupost de 19.090,87 €.

- Reparació del paviment d’aglomerat asfàltic del carrer Pau Casals, amb un pressupost de 25.119,37 €

- Subministrament, instal·lació i manteniment de la videoacta, amb un pressupost de 31.288,88 €