Crònica del Ple del mes d’abril de 2019


El Ple de l’Ajuntament de Llagostera, celebrat aquest dimarts 30 d’abril, ha aprovat amb el vot a favor de PDeCat i en contra d’ALL i ERC la ratificació de l’acord de dissolució del Consorci Massís d'Ardenya Cadiretes, i manifestar la disconformitat de la proposta de liquidació presentada.

El Ple també ha aprovat, amb el vot a favor del PDeCat i d’ERC i l’abstenció d’ALL ratificar l'acord de dissolució i liquidació de l'associació d'ens locals "Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques gironines (CILMA)", amb efectes econòmics i administratius de 31 de desembre de 2019.

Amb el vot a favor de tots els regidors, el Ple ha aprovat autoritzar la compatibilitat per a l'exercici d'activitats privades a un membre del cos de la Policia Local. També per unanimitat s’ha aprovat delegar la recaptació executiva quotes urbanístiques La Canyera a la Diputació de Girona.