Arranjament del camí entre el carrer Pocafarina i el carrer Gandhi

Arranjament del camí entre el carrer Pocafarina i el carrer Gandhi

L’Ajuntament de Llagostera ha arranjat el camí que transcorre paral·lel a la Via Verda que connecta el final del carrer Pocafarina amb el carrer Gandhi i l’escola Puig de les Cadiretes.

Es tracta d’un camí de terra molt transitat que es malmet sovint a causa del gran volum de trànsit rodat de vehicles i de l’acció de l’aigua de pluja.

“Per solucionar aquest problema s’ha optat per un tractament superficial amb reg asfàltic i la formació de cunetes per desviar l’aigua pocedent del pati de l’Escola Puig de les Cadiretes” tal i com ha explicat l’alcalde de Llagostera Fermí Santamaria.

Els treballs van iniciar-se a finals de la setmana passada, amb un pressupost de 27.718 € i es preveu que finalitzin durant el transcurs de la present.