Pla de govern 2015-2019 i Retiment de Comptes

Pla de govern 2015-2019 i Retiment de Comptes

Balanç de l'acció de govern (darrera actualització desembre 2018)

Pla de govern 2015-2019

Indústria i comerç local

· Treballarem per la millora del comerç local amb la col·laboració de la Unió de Botiguers.
· Elaborarem un pla de dinamització industrial de Llagostera.
· Treballarem amb els pobles del voltant per incrementar el potencial industrial i turístic de Llagostera.
· Bonificarem la quota dels autònoms durant 6 mesos als emprenedors que creïn una nova empresa.

· Crearem espais de treball compartit per a emprenedors.

· Ampliarem l’oferta formativa per a desocupats.

· Continuarem potenciant la borsa de treball i facilitant eines als aturats perquè puguin trobar feina.

Persones

· Rebaixarem els valors cadastrals del immobles de Llagostera per adequar-los a la realitat i compensar els efectes de la revisió cadastral de 2006.

· Desenvoluparem el Pla de Barris, prioritzant els programes de suport a les persones. 

· Continuarem impulsant polítiques que permetin crear ocupació i reduir les desigualtats socials. 

· Potenciarem l’àrea de Serveis Socials per continuar donant resposta a les necessitats dels ciutadans. 

· Treballarem perquè a Llagostera no hi hagi casos de pobresa energètica. 

· Farem una política integradora d’immigració que posi el mateix èmfasi en el reconeixement dels drets i el compliment dels deures. 

Participació

· Seguirem apostant per la participació i l’apoderament dels joves. 

· Continuarem fomentant la participació ciutadana en la presa de decisions i un govern transparent i obert a totes les sensibilitats. 

· Seguirem donant suport a les entitats culturals i esportives, l’escola de música i els grups de teatre locals. 

Informació

· Millorarem el web de l’ajuntament i els mitjans digitals per facilitar la informació i la transparència en la gestió municipal. 

· Instal·larem panells informatius lluminosos a la plaça Catalunya. 

· Posarem les noves tecnologies al servei de les persones i de la promoció de Llagostera. 

Vellesa i la salut


· Promourem el projecte del nou geriàtric.


· Promourem accions i campanyes de conscienciació i prevenció sanitària (Salut als barris).


· Continuarem treballant per assegurar uns serveis sanitaris dignes per a Llagostera.


· Potenciarem els tallers de memòria i els cursos específics per a gent gran. 

Educació 

Potenciarem l’estudi de l’anglès a les escoles i a l’IES. 

Continuarem donant suport a les AFA dels centres educatius. 

Continuarem donant suport a l’escola en català i al moviment educatiu “Som Escola”. 

Medi Ambient

· Millorarem el manteniment i la neteja del carrers.

· Millorarem el servei de recollida i crearem un centre ambiental a la deixalleria municipal. 

· Crearem parcs per a gossos i lluitarem contra l’incivisme i les defecacions d’animals al carrer. 

· Impulsarem l’eficiència energètica a l’enllumenat públic i als equipaments municipals. 

· Instal·larem punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

· Impulsarem canvis en la flota de vehicles municipals, més respectuosa amb el medi ambient. 

Pagesia 

· Continuarem treballant per la millora dels camins de pagès i veïnals de Llagostera. 

· Vetllarem per l’adequada neteja de rieres, boscos d’àmbit públic i de les parcel·les privades.

· Continuarem treballant per la preservació i millora dels aqüífers del municipi. 

· Continuarem treballant per l’adequada senyalització dels veïnats de Llagostera. 

Urbanitzacions

· Amb el nou dipòsit d’aigua municipal, vetllarem per la millora del servei d’aigua.
· Ajudarem a fer realitat les obres de les urbanitzacions de La Canyera, Selva Brava i Fontbona.


· Continuarem donant suport per facilitar els tràmits legals pendents. 

· Posarem en valor els carrers i
places del poble cuidant els detalls i fomentarem un espai urbà més verd. 

· Crearem espais de pícnic. 

· Ampliarem els parcs infantils per trams d’edat. 

· Ubicarem taules de ping-pong i equipaments esportius i lúdics a les zones verdes.


· Continuarem fomentant la descoberta del territori, mitjançant la senyalització de rutes i passejades. 

Entorn

· Farem un vial que permeti connectar a peu o en bicicleta l’avinguda Canigó amb el centre del poble.


· Farem una zona de passeig adaptada per a persones amb dificultats motrius, patinets i cotxets infantils.

· Farem accessos segurs per facilitar l’accés a peu a les escoles.


· Eliminarem barreres arquitectòniques, ampliarem voreres i els espais per a vianants.


· Fomentarem l’ús de plantes i fors ornamentals per pacificar el trànsit, millorar l’entorn urbà i posar en valor els carrers del poble. 

Esport

· Ampliarem l’skate parc.


· Farem una nova zona de lleure esportiu.


· Fomentarem l’esport i els esdeveniments esportius com una eina de promoció de Llagostera.

· Instaurarem la Festa de l’Esport a Llagostera i commemorarem el 25è aniversari del Pavelló Municipal. 

· Potenciarem la zona esportiva de La Canyera i Llagostera Residencial.

· Farem un circuit urbà per córrer amb espais per fer exercici a l’aire lliure. 

Cultura

· Seguirem impulsant els espais d’oci i cultura de qualitat al municipi. 

· Continuarem la remodelació i la modernització del teatre municipal Casino Llagosterenc. 

· Continuarem impulsant les publicacions i conferències de l’arxiu i les accions per donar a conèixer el nostre patrimoni cultural i històric. 

Patrimoni

· Potenciarem el centre d’interpretació del nucli antic de Can Caciques perquè sigui un centre de referència per conèixer la riquesa històrica i patrimonial de Llagostera. 

· Continuarem donant suport a les accions de recuperació de la memòria històrica. 

Joventut

· Finalitzarem el projecte de la casa de les Vídues. 

· Seguirem impulsant nous espais de formació pràctica per a millorar les oportunitats laborals dels joves. 

· Millorarem les ofertes del Carnet Jove. 

· Impulsarem nous descomptes per a joves en el transport públic.