Tala dels arbres de la pisicina municipal

Tala dels arbres de la pisicina municipal

Els arbres que actualment es troben dins del recinte de la piscina municipal presenten diversos factors de risc que poden suposar un perill per les persones en cas de despreniment de les branques. Davant d’aquesta situació l’Ajuntament de Llagostera ha encarregat un informe que conclou amb la recomanació de la tala d’aquest arbres. Es tracta de cincs exemplars de l’espècie Salix babylonica coneguts popularment com a desmai o salze ploraner. D’acord amb aquest informe, en els propers dies es procedirà a la tala dels esmentats arbres i seran substituïts per uns para-sols de bruc. Podeu consultar l’informe tècnic des d’aquest enllaç.