Consulta les retribucions i indemnitzacions alcalde i regidors.

Equip de govern. (CiU)

Horari d‘atenció al públic: cada dia matí i tarda. (Amb cita prèvia)

alcaldia

@fermisantamaria

CV: Nascut a Tarifa (Cadis) l’any 1954. Casat, pare de dos fills i dos néts. Va cursar el batxillerat superior a l‘Institut Isla Verde d‘Algeciras. Des de 2007 és l’alcalde de Llagostera. Ha estat president del Patronat Municipal d’Esports, president del Patronat de la residència geriàtrica Josep Baulida, col·laborador de la cursa de Sant Esteve, de la Junta d’handbol i de la festa de la 3a Edat· També ha estat president de l’AMPA de l’IES de Llagostera, del Casal Parroquial i regidor d’Esports i Governació a l’Ajuntament de Llagostera (1979-1983 i 1995-1999). Actualment és Vicepresident tercer de la Diputació de Girona.

Fermí Santamaria Molero. Alcalde.

Seguretat ciutadana
Règim intern
Protecció civil
Organisme autònom “Residència Josep Baulida”
Resta d’atribucions no delegades.

Contacte: alcaldia 

 

  Horari d‘atenció al públic: demanar cita prèvia
  jaliu 

  CV: Nascut l‘any 1952. Professionalment s‘ha dedicat sempre al món de la construcció com a encarregat d’obres. Ha estat president del Casal Parroquial i membre de diverses associacions de Llagostera

   

   

  Josep Aliu Mundet. Cultura

  Biblioteca pública
  Equipaments culturals
  Patrimoni cultural
  Memòria històrica
  Foment i relació amb entitats i associacions
  Festes i fires
  Organització de cursos i activitats de cultura

  Contacte: cultura 

   

   

   

  Horari d‘atenció al públic: demanar cita prèvia.

  smiquel
  @sergimiquel


  CV: Nascut a Llagostera l‘any 1989. Estudiant de disseny industrial. Ha estat president del Butlletí de Llagostera i membre fundador de l’Esplai Els Papu-Tisores

  Sergi Miquel Valentí. Urbanisme, joventut, noves tecnologies, transparència i participació ciutadana

  Urbanisme
  Projectes d’obres
  Patrimoni municipal del sòl i promoció d’habitatge social
  Promoció del sòl industrial
  Joventut
  Noves Tecnologies
  Transparència i participació ciutadana

   Contacte: urbanisme 

   

   

  Horari d‘atenció al públic: dijous de 2/4 de 10 a 2/4 de 12 del matí. (Amb cita prèvia)

  mvila

  @mvila1968

  CV: Nascuda l‘any 1968. Mestressa de casa· Ha col·laborat activament amb diverses associacions de mares i pares. Des de 2007, és regidora de Serveis Socials, Salut i Ensenyament de l’Ajuntament de Llagostera

  Montse Vilà Añón. Acció Social

  Acció social
  Tercera edat
  Solidaritat i cooperació
  Immigració
  Protocol
  Cementiri i serveis funeraris

  Contacte: ssocials 

   

  Horari d‘atenció al públic: demanar cita prèvia.
  paliu

  CV: Nascuda l‘any 1968. Administrativa. Aficionada a l‘excursionisme, ha format part del grup excursionista Bell Matí

  Pilar Aliu Bou. Serveis, salut i igualtat

  Manteniment de l’abastament domiciliari d’aigua potable,
  del clavegueram, de l’enllumenat públic, dels parcs públics,
  mobiliari urbà i jardins, de l’accés als nuclis de població
  i de la pavimentació de les vies públiques
  Manteniment d’edificis de serveis generals
  Neteja viària
  Salut
  Control de plagues
  Control d’animals de companyia
  Igualtat

   

   

  Horari d‘atenció al públic: dimecres al matí. (Amb cita prèvia)

  rsoler
  @rsoler1852


  CV: Nascut a Llagostera l‘any 1973. Economista i assessor d’empreses. Ha estat membre del Patronat Municipal d’Esports i de diverses entitats de Llagostera· Des de 2007, és regidor d’Hisenda i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Llagostera

  Ramon Soler Salvadó. Hisenda, comunicació i promoció local.

  Hisenda
  Informació i comunicació
  Promoció local
  Foment de l’ocupació i borsa de treball
  Pla de barris

  Contacte: pladebarris 

   

  Horari d‘atenció al públic: demanar cita prèvia.

  esports


  CV: Director adjunt d’empresa. Des de 2008, és regidor d’Esports i Obres i Serveis de l’Ajuntament de Llagostera

  Jesús Malagón Granados. Esports i mercat):

  Esports
  Mercat setmanal

  Contacte: esports 

   

  Horari d‘atenció al públic: demanar cita prèvia.
  mediambient

  CV: Nascut l‘any 1974. Ramader· Gran coneixedor del món de la pagesia local. Des de 2007, és regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Llagostera

  Xavier Vilella Bayé. Medi ambient

  Medi rural
  Promoció d’activitats rurals
  Medi forestal
  ADF
  Recollida i tractament de residus
  Llicències i comunicacions d’activitats

  Contacte: mediambient 

   

  Horari d‘atenció al públic: demanar cita prèvia.

  ahereu

  @annahereumaso

  CV: Administrativa. Ha estat presidenta de l‘AMPA del col·legi Lacustària

  Anna Hereu Masó. Educació

  Educació
  Escola de Música

   

   

   


  Grups a l‘Oposició

  ERC

  Antoni Navarro Robledo

  anavarro

  CV: Professor de secundària i col·laborador de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Llagosterenc d‘adopció des de fa una trentena d‘anys, ha estat membre de diferents entitats del poble, ha exercit com a gerent del patronat Municipal d‘Esports i ha estat regidor de l‘ajuntament en diferents períodes

  Àlex Puig Mayol


  apuig

  CV: Serraller i tècnic d‘ambulància del SEM. Membre de l‘ADF i President de la Creu Roja Llagostera.
  Joaquim Castelló Boadas
  jcastello

  CV: Actualment jubilat, he format part de moltes entitats i he col-laborat sempre que m’ho han demanat en totes les activitats que es fan a Llagostera. Vaig ser regidor amb la candidatura d´independents de Llagostera.
  Pàgina web oficial d‘ERC Llagostera
  llagostera@esquerra.org

  ALTERNATIVA PER LLAGOSTERA

  David Parron Ojeda

  postigo
  Pàgina web oficial d‘Alternativa per Llagostera

  alternativallagostera@gmail.com

  dparron

  @davidparron1

  Horari d‘atenció al públic: demanar cita prèvia

  CV: Nascut l’any 1971 a Barcelona. De ben petit ja passava els caps de setmana a Llagostera, però no és fins el 1995 que s’hi instal·la definitivament. Treballa com a Enginyer Tècnic Agrícola. Des de fa més de 20 anys milita en moviments polítics d’esquerres i en moviments socials. Ha col·laborat amb Llagostera Solidària i Llagostera Ràdio..

  #Retribucions i indemnitzacions alcalde i regidors

  Edicte publicat al BOP

  El Ple de l’Ajuntament de Llagostera celebrat el 27 de juliol de 2015 va acordar els següents acords:

  Prendre coneixement de la renúncia del Sr. alcalde al règim de dedicació exclusiva i a la corresponent retribució (RE núm. 2555, de data 15 de juliol de 2015), motiu pel qual es va procedir a donar-lo de baixa al règim de la Seguretat Social amb efectes de 15 de juliol de 2015.

  Aplicar, amb efectes 30 de juliol de 2015, el règim de dedicació parcial al tinent d’alcalde de la Corporació, el Sr. Sergi Miquel Valentí, amb una dedicació mínima de 30 hores setmanals, i assignar-li una retribució anual bruta de 28.000,00 euros, a percebre en 14 mensualitats de 2.000,00 euros bruts cadascuna.

  Fer avinent que a aquesta retribució s’aplicarà la retenció de l’IRPF i de la quota del règim de la Seguretat Social que correspongui, tot assumint la Corporació el pagament de les quotes empresarials de la Seguretat Social.

  Habilitar el crèdit corresponent en el pressupost del present exercici i fer avinent que el citat import es revisarà anualment d’acord amb les previsions de la Llei de pressupostos generals de l’Estat.

  Establir el següent règim indemnitzacions (import brut previ a les corresponents retencions d’IRPF (mínim del 2%)) per als regidors/es del Consistori per a l’assistència efectiva als següents òrgans col.legiats:

  Comissió Informativa General: 100,00 euros/sessió
  Ple: 150,00 euros/sessió
  Comissió de Coordinació de Govern: 200,00 euros/sessió.

  Determinar que, als efectes de guanyar operativitat en el seu abonament, es farà un pagament mensual, amb caràcter de bestreta, derivat de dividir per 12 la previsió d’indemnitzacions màximes per assistència als òrgans col.legiats que, d’acord amb el cartipàs, es preveu en tant anual a les següents quantitats:

  Regidors/es membres de la Comissió de Coordinació de Govern: 10.200,00 euros,
  Regidors no membres de la Comissió de Coordinació de Govern: 3.000,00 euros,

  fent avinent que, al final de l’any natural, o quan cessi un regidor/a, es procedirà a la regularització d’aquestes bestretes en funció de les assistències efectives als referits òrgans col·legiats, igualment que al final del mandat (juny de 2019).

  Fixar en 10.200,00 euros el llindar anual màxim a cobrar per qualsevol regidor/a en concepte de les citades indemnitzacions per les assistències efectives realitzades.

  Habilitar els crèdits corresponents en el pressupost del present exercici, amb la finalitat de poder fer efectives les indemnitzacions previstes en aquest acord.

  Aplicar les esmentades indemnitzacions amb efectes del dia 1 de juliol de 2015. Per aquest motiu els límits establerts en el punt segon es calcularan al 50% per al període d’1 de juliol de 2015 a 31 de desembre de 2015.

  Fer avinent que tots els imports d’indemnitzacions citats es revisaran anualment d’acord amb les previsions de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per al personal funcionari.

  Publicar els presents acords en el BOP i en el Tauler electrònic de l’Ajuntament.

  També es va acordar la següent dotació econòmica per als grups polítics:

  Dotació fixa per grup: 37,00 euros/mes.

  Dotació variable per regidor: 35,00 euros/mes.

  Conseqüentment, el Grup municipal de CiU rebrà 352,00 euros mensuals, el Grup municipal d’ERC-AM percebrà 142,00 euros mensuals, i el Grup municipal d’ALL-E percebrà 72,00 euros mensuals.

  Agenda
  Mes: Any:
  Dl
  Dt
  Dc
  Dj
  Dv
  Ds
  Dg
       
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
        
  Destacats
  pla estratègic
  Inscripcions online a partir del dia 1 de setembre
  Pacte Alcaldes
  Twitter Ajuntament de Llagostera
  Facebook
  Cursos tardor 2016
  Consorci Normalització Lingü´stica
  Teatre i música 2016-17
  Programació 2016-2017
  Escenaris 2016
  Servei Local d‘Orientació Familiar
  Vies Verdes
  Tallers ocupacionals
  contra la violència de gènere
  Can Caciques
  Cat Salut
  El Món Local diu Prou
  Reapren
  Espai Jove Llagostera
  Deixalleria Virtual
  Cuina del Bolet 2016 Llagostera
  Xifra
  Rura de l‘Ardenya
  Ajuntament Llagostera - Plaça del Castell, 1 | T. 972 830 375 | Avís legal | Accessibilitat |Adreça electrònica Ajuntament de Llagostera Valid CSS! Lamantis | disseny i Internet Web gestionada per Canal Ajuntament